Product successfully added to your shopping cart.
Check out
 

Ogólne warunki:

Firma Royal Queen Seeds specjalizuje się w sprzedaży nasion marihuany do użytku medycznego. Posiadanie, import i dystrybucja nasion marihuany na terenie Holandii nie podlega lokalnej legislacji. Handel nasionami marihuany podlega legislacji zawartej w rozporządzeniu krajowym w sprawie opiatów.

Uwaga!

Prawo obowiązujące w materii nasion marihuany zmienia się w zależności od kraju. Dlatego też radzimy, abyście zapoznali się z przepisami prawnymi obowiązującymi w waszym kraju.

W niektórych przypadkach można uzyskać pozwolenie na użytkowanie nasion marihuany do celów medycznych, przemysłowych lub rolniczych. W niektórych krajach handel nasionami marihuany jest możliwy również bez licencji. W niektórych wypadkach niezbędna jest notyfikacja, jeśli nasiona marihuany zostają importowane lub eksportowane. Jeśli w waszym kraju wymagana jest taka notyfikacja, prosimy, abyście się o tym dowiedzieli w odpowiednim czasie.

W niektórych krajach uprawa nasion marihuany do użytku przemysłowego lub medycznego nie jest dozwolona w żadnym wypadku, lecz wręcz zabroniona.

Chcemy podkreślić, że poprzez wysyłkę nasion nie zamierzamy naruszać prawa w żadnym państwie. Dostarczamy nasion marihuany pod warunkiem, że nie zostaną one użyte do celów niezgodnych z prawem. Podkreślamy, że każdy nabywca naszych nasion marihuany jest odpowiedzialny za ich użytkowanie. Royal Queen Seeds nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w tym sensie.

Firma Royal Queen Seeds nie zezwoli nigdy na dystrybucję nasion w krajach, w których handel nasionami marihuany jest zabroniony. Nie zalecamy wam zakupu naszych nasion u firm, które wysyłają je na cały świat.

Ceny mogą ulec zmianie.

Nasiona są przeznaczone do celów kolekcjonerskich, tj. zbierania próbek różnych odmian. Mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym (starszym niż 18 lat), a to pod warunkiem, że nie będą używane w konflikcie z obowiązującym prawem danego kraju. Nasiona nie są przeznaczone do wspierania, propagacji czy rozpoczęcia produkcji nielegalnych substancji lub ich posiadania. 

OSTRZEŻENIE

Użycie produktu w sposób zmierzający do wyhodowania roślin, a także używanie konopi do innych celów może się wiązać nie tylko z zagrożeniem karą, ale również z poważnym ryzykiem dla zdrowia związanym z możliwością wystąpienia różnych psychicznych i społecznych upośledzeń lub dolegliwości, nawet przy tzw. rekreacyjnym używaniu.

Uwaga! Odpowiedzalność za używanie nasion ponosi kupujący!