Może wydawać się to oczywistą informacją, ale jeżeli za zamówienie chcesz zapłacić gotówką w kopercie, zalecamy szczególną ostrożność. Należy sprawdzić, czy koperta nie ma przezroczystego okienka i nie wkładać do niej monet. Nadpłata zawsze będzie zrekompensowana: poprzez kredyt w sklepie na dalsze zamówienia albo dodatkowe produkty.

Płacąc gotówką za zamówienie, należy pamiętać, że przyjmujemy tylko dolary amerykańskie, funty szterlingi lub euro. Zalecamy również umieszczenie pieniędzy między dwoma kawałkami tektury. Aby umożliwić szybką realizację zlecenia, należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

Aby przesłać płatność, na kopercie należy umieścić znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej wynikającej z taryfy oraz wpisać następujący adres:

Adreça

Po otrzymaniu Twojej płatności i rozpoczęciu realizacji zamówienia, natychmiast wyślemy do Ciebie krótkie zawiadomienie.

Pamiętaj, że sam ponosisz pełne ryzyko, płacąc za zamówienie w taki sposób. Skontaktuj się z miejscowym urzędem pocztowym, aby uzyskać informacje na temat maksymalnego ograniczenia ryzyka i bezpiecznego przesłania płatności.