• Koniczyna biała Royal Guardians

Koniczyna bia?a (uprawa uzupe?niaj?ca)

Koniczyna bia?a to ?yj?ca ?ció?ka i wspania?e ?ród?o naturalnego azotu o wysokiej jako?ci dla twoich konopii. W czasie fazy ro?ni?cia stanowi perfekcyjn? ro?lin? uzupe?niaj?c?, a tak?e umo?liwia ograniczenie u?ycia nawozów kupowanych w supermarkecie. Nie zapomnij zerwa? troch? dla siebie!
 5.00/5 (1) Napisać recenzję
€ 0.99
Dodaj do zapisanych produktów
Darmowa
Dostawa
Bezpłatny
Zwrot
Dyskretna
Przesyłka

Koniczyna bia?a reguluje st??enie azotu i jest doskona?ym ?ród?em nawozu zielonego

KONICZYNA BIA?A

Koniczyna bia?a (Trifolium repens) to odporna, nisko rosn?ca ro?lina pokrywaj?ca gleb?, któr? ci??ko wyt?pi?; ?atwa do pokrycia wszelkich otwartych przestrzeni pomi?dzy innymi ro?linami. Ma niewielkie w?a?ciwo?ci od?ywcze i lecznicze, ale mo?e spe?nia? inne funkcje, wspomagaj?c upraw? zdrowych, ekologicznych konopii. Koniczyna bia?a spe?nia zadanie ?ywej ?ció?ki, a tak?e chroni gleb? przed nagrzewaniem si? i promieniowaniem, jednocze?nie umo?liwiaj?c penetracj? wody i spulchnianie gleby. Charakteryzuje si? szybkim wzrostem i jest gotowym ?ród?em bogatego w minera?y nawozu zielonego. Stanowi idealne uzupe?nienie do uprawy konopii.

Najwa?niejsz? w?a?ciwo?ci? bia?ej koniczyny jest jej zdolno?? do asymilowania azotu. Brodawki na korzeniach absorbuj? i stabilizuj? azot pochodz?cy z powietrza. Gdy ro?lina gnije to wydziela z siebie do ?rodowiska lokalnego azot o wysokiej jako?ci, który zapewnia zdrowy wzrost pobliskim ro?linom. Konopie s? azotoch?onne i doskonale rozwijaj? si? w towarzystwie koniczyny bia?ej, oszcz?dzaj?c nam pieni?dzy, których nie trzeba wydawa? na nawozy w sklepie. ?adne bia?o-ró?owe kwiaty s? kusz?ce dla pszczó? i motyli; ro?lina jest samosiewna.


  By K. F. on 03/May/2019 :
  (5)

  Title : L’utile
  Comment : Reçu très vite Joindre l’utile à l agréable


  You can't post a review because you are not logged as a customer

  Log in / sign up
KLIENCI KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, KUPILI RÓWNIEŻ

MASZ 18 LAT LUB WIĘCEJ?

Treści na RoyalQueenSeeds.com są odpowiednie jedynie dla osób dorosłych i są zarezerwowana dla osób pełnoletnich.

Upewnij się, że znasz prawo obowiązujące w swoim kraju.

Klikając WEJDŹ, potwierdzasz,
że masz ukończone
18 lat lub więcej.