By Ryan Najjar

Ciąża to ekscytujący i pełen emocji okres, ale regularne złe samopoczucie może stać się jego częścią. Budzisz się z mdłościami, które towarzyszą Ci przez większość dnia i nawet zwykłe ruchy mogą być bolesne!

Biorąc to pod uwagę, możesz mieć ochotę sięgnąć po swoją ulubioną odmianę marihuany, wprowadzić THC do swojego organizmu i pozbyć się problemów.

Przemyśl to jednak, ponieważ palenie trawki podczas ciąży może spowodować problemy u płodu. To prawda, że istnieje wiele badań, które zaprzeczają tym zagrożeniom, ale badania, które je potwierdzają, są z pewnością warte rozważenia.


Jakie są potencjalne zagrożenia związane z paleniem cannabis w ciąży?

 • Palenie marihuany w czasie ciąży może prowadzić do przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej, małego obwodu głowy lub śmierci noworodka.
 • Badania przeprowadzone na gryzoniach sugerują możliwość wystąpienia problemów poznawczych u dzieci matek, które stosowały konopie podczas ciąży.
 • Należy również wziąć pod uwagę możliwą obecność innych szkodliwych substancji w marihuanie, takich jak pestycydy, pleśń i bakterie, które mogłyby zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, jeśli zostałyby spożyte przez matkę.

Marihuana i ciąża — ryzyko

Jakie jest potencjalne ryzyko[1] związane z używaniem marihuany podczas ciąży? Cóż, jest ich kilka, ale lekarze będą Cię głównie ostrzegać przed możliwością urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej. Wielu sugeruje również możliwy związek między stosowaniem THC a przedwczesnym porodem i twierdzi, że cannabis może nawet spowodować, że Twoje dziecko będzie miało mały obwód głowy po urodzeniu.

Oprócz tego, jak wyjaśnimy poniżej, badania przeprowadzone na gryzoniach[2] wykazały, że matka używająca konopi indyjskich może doprowadzić do tego, że jej dziecko będzie miało problemy poznawcze w dalszej perspektywie. Oczywiście, aby udowodnić, że istnieje prawdziwy problem, potrzebujemy więcej dowodów niż tylko badania na zwierzętach, ale nie możemy definitywnie powiedzieć, że nie ma żadnego ryzyka.

Jeszcze bardziej niepokojącą kwestią jest potencjalny związek między długotrwałym używaniem konopi indyjskich podczas ciąży a śmiercią noworodków. Ta kwestia, jak wkrótce omówimy, ma pewne podstawy naukowe, ale pokażemy również, że nie została definitywnie potwierdzona.

Ryzyko związane z obecnością innych substancji w cannabis

Nawet jeśli THC byłoby bezpieczne do spożycia, musisz również wziąć pod uwagę to, jakie substancje chemiczne mogą znajdować się w niektórych partiach pąków lub innych produktów bogatych w THC. Ta branża jest oczywiście daleka od doskonałości pod kątem regulacji, a inne substancje chemiczne mogą obejmować wszystko od pleśni i bakterii po pestycydy stosowane podczas wzrostu. Spożycie tego rodzaju substancji mogłoby zaszkodzić nie tylko Tobie, ale także Twojemu dziecku.

Jakie są potencjalne zagrożenia związane z paleniem cannabis w ciąży?

Cannabis i ciąża: co z olejem CBD?

 • CBD jest zwykle określane jako nieszkodliwe, ale wczesne badania przeprowadzone na gryzoniach pokazują, że CBD może przyczyniać się do deformacji twarzy u dzieci, których matki stosowały tę substancję podczas ciąży.
 • Zanieczyszczenia podobne do tych, które znajdują się w pąkach cannabis bogatych w THC mogą przedostać się do dziecka w czasie ciąży (poprzez spożycie przez matkę) lub później (w trakcie karmienia piersią).

Ryzyko stosowania samego oleju CBD — CBD i ciąża

Powiedzmy sobie jasno; do tej pory odnosiliśmy się do używania odmian cannabis bogatych w THC, ponieważ są one obecnie najbardziej popularne. Jednak olej CBD szybko staje się coraz powszechniejszy. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że nie może on wywołać odurzenia i zaobserwowano, że wykazuje potencjalne działanie terapeutyczne oraz jest sprzedawany wszędzie, od stacji benzynowych po supermarkety.

Wiele osób twierdzi, że olej CBD pomaga uspokoić ich umysły, redukuje doświadczane mdłości i jest postrzegany jako znacznie bezpieczniejszy niż THC. Jednak nawet wtedy musimy zastanowić się nad tym, czy można bezpiecznie spożywać CBD w ciąży.

Jak wkrótce omówimy szczegółowo, naukowcy niedawno zauważyli, że CBD podawane matkom gryzoni powodowało u ich dzieci wady rozwojowe twarzy[3], podobne do tych wywoływanych przy alkoholowym zespole płodowym. Problemy nie kończą się również w macicy; inne badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że dziecko może spożywać CBD wraz z mlekiem matki. CBD zawarte w mleku niekoniecznie powoduje problemy, chociaż nie jest całkowicie pozbawione ryzyka.

Ryzyko związane z obecnością innych substancji w oleju CBD

Obecnie nie do końca wiadomo, co znajduje się w niektórych produktach CBD. Oczywiście jest tam CBD, ale wielu producentów nie zwraca uwagi na zanieczyszczenia, co prowadzi do tego, że substancje, takie jak bakterie i pestycydy trafiają do wielu partii olejów oraz innych produktów. Spożywanie ich oczywiście z pewnością doprowadziłoby do problemów, niezależnie od tego, czy chodzi o płód, czy o dziecko karmione piersią.

Niektóre badania potwierdzają ryzyko stosowania konopi indyjskich podczas ciąży

 • Badanie, w którym wzięło udział 314 ciężarnych używających konopi indyjskich i ponad 4 700 ciężarnych, które ich nie stosowały wykazało, że ta pierwsza grupa posiadała dzieci o niższej masie urodzeniowej niż kobiety z drugiej grupy.
 • Ważną kwestią był również wyższy wskaźnik przedwczesnych porodów wśród kobiet używających konopi indyjskich niż kobiet, które ich nie stosowały.
 • To badanie zostało niestety zakłócone przez nieproporcjonalnie dużą grupę kontrolną. Na przykład, badanie z udziałem 5 000 kobiet w ciąży używających cannabis i 5 000 kobiet w ciąży nie używających cannabis byłoby bardziej wiarygodne.
 • W badaniu przeprowadzonym na gryzoniach podano olej CBD osobnikom w ciąży i stwierdzono, że ich dzieci doświadczyły deformacji twarzy. Nie potwierdza to tego, że takie same efekty wystąpiłyby u ludzi, ale potrzebne są dalsze badania.

Niska masa urodzeniowa i ryzyko przedwczesnego urodzenia

Mimo że niektórzy zwolennicy konopi indyjskich powiedzą, że nie ma związku między marihuaną a problemami z ciążą[4], badanie opublikowane w 2020 roku mówi inaczej. Naukowcy z Wielkiej Brytanii obserwowali ponad 5 000 kobiet w ciąży, dzieląc je na pięć grup: te, które nigdy nie stosowały konopi indyjskich, te, które używały je tylko przed zajściem w ciążę, te, które przestały ich używać tuż przed ciążą, te, które je stosowały, ale przestały przed 15 tygodniem ciąży oraz te, które stosowały cannabis po 15 tygodniu ciąży.

Obserwując te grupy podczas ciąży i porodu, naukowcy odkryli, że dzieci matek, które paliły marihuanę po 15 tygodniu ciąży posiadały niższą średnią masę urodzeniową i istniały większe szanse na przedwczesny poród. Jednak u kobiet, które przestały używać konopi przed piętnastym tygodniem ciąży nie zauważono zbytniej różnicy między wynikami dzieci w porównaniu do dzieci matek, które nigdy nie stosowały marihuany.

Duża liczebność próby jest dobrym wskaźnikiem trafności tego badania, ale warto zauważyć, że kobiety nie zostały podzielone na równe grupy. Spośród ponad 5 000 kobiet biorących udział w badaniu, tylko 314 paliło cannabis w jakikolwiek sposób. To wciąż więcej kobiet niż zwykle widzimy w jakimkolwiek badaniu dotyczącym marihuany, ale grupa kontrolna obejmująca ponad 4 700 osób jest zbyt duża, a ogólny rozmiar tego badania może zmylić wiele osób, dając odczucie większej reprezentatywności niż faktycznie jest w rzeczywistości.

Cannabis i ciąża: co z olejem CBD?

Wczesne badania nad CBD sugerują dalsze komplikacje

Inne badanie, opublikowane pod koniec 2019 roku[5] dotyczyło CBD i wpływu substancji na ciężarne gryzonie i ich dzieci. Porównując swoje obserwacje z noworodkami gryzoni z płodowym zespołem alkoholowym, naukowcy odkryli, że te gryzonie, oraz te, których matki otrzymywały CBD, cierpiały na podobne deformacje twarzy. Wyniki te nie potwierdzają oczywiście tego, co by się stało u ludzi, ale można je uznać za dobry powód, aby matki postępowały ostrożnie.

Niektóre badania nie uznają ryzyka używania konopi indyjskich podczas ciąży

 • Przegląd 184 badań dotyczących konopi indyjskich i ciąży sugeruje, że znaleziono niewiele powiązań między używaniem konopi indyjskich przez kobiety w ciąży a zdrowiem ich dzieci.
 • Najnowszy przegląd badań pochodzi z 2017 roku, więc nie obejmuje tych, które właśnie omówiliśmy, ale warto zauważyć, że w analizowanych przez naukowców badaniach nie uwzględniono czynników zakłócających, takich jak finanse, zdrowie i edukacja.
 • Nie musi to oznaczać, że nie ma żadnego ryzyka, ale oznacza, że potrzeba więcej badań, zanim cokolwiek będzie można powiedzieć na pewno.

Przegląd badań zaprzecza powiązaniom między konopiami a problemami z ciążą

Jeśli jednak weźmiesz pod uwagę inne, równie aktualne i ważne badania, możesz również argumentować, że nie ma wystarczających dowodów, aby twierdzić, że używanie konopi indyjskich podczas ciąży jest również całkowicie niebezpieczne. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Instytutu Psychiatrycznego Stanu Nowy Jork i Uniwersytetu Swinburne w Australii przeanalizowali 184 badania[6] z okresu do grudnia 2017 roku, które obejmują ponad 1 000 osób w wieku od 0 do 22 lat.

Naukowcy zauważyli, że używanie konopi indyjskich przez ciężarne matki ma niewiele powiązań z problemami lub pozytywnymi cechami ich nowonarodzonych dzieci. Zauważyli również, że w niektórych badaniach, które rzeczywiście wykazywały różnice, nie uwzględniono sytuacji ekonomicznej rodziców lub dzieci, ich dostępu do edukacji ani innych aspektów ich zdrowia.

Powinniśmy więc sceptycznie podchodzić do badań, które twierdzą, że sama marihuana powoduje wady wrodzone i inne problemy. Z drugiej strony oznacza to jednak również, że inne badania z niedopatrzeniami także wymagają ponownego rozważenia.

Potrzebujemy więcej lepszych badań

Nasuwa się wniosek, że zamiast stwierdzenia braku ryzyka, ten przegląd badań można uznać za wezwanie do przyszłych badań w celu dokładniejszego rozważenia czynników zakłócających. Mówiąc dokładniej, naukowcy muszą upewnić się, że nie obserwują tylko jednej grupy społeczno-ekonomicznej oraz że pula osób biorących udział w badaniu jest nie tylko duża, ale w pełni reprezentatywna dla społeczności, z których pochodzą.

Rozważ odstawienie marihuany dla bezpieczeństwa podczas (i po) ciąży

 • Dopóki nie pojawią się bardziej istotne badania zaprzeczające zagrożeniom, bezpieczniejsze może być unikanie konopi indyjskich podczas ciąży.
 • Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób substancje używane przez matkę mogą zostać przekazane dziecku podczas karmienia piersią, rozsądnie byłoby unikać używania konopi indyjskich również w tym okresie.
 • Jednak nie myśl o tym, jako o rzucaniu cannabis! Wyobraź sobie to jako przerwę w celu odbudowania tolerancji. Gdy skończysz karmić dziecko piersią, możesz (odpowiedzialnie) cieszyć się taką ilością marihuany, jaką chcesz.

Pomyśl o tym, jako o przerwie w celu odbudowania tolerancji

Rozumiemy, że pomysł zaprzestania stosowania marihuany może nie być atrakcyjny. Jesteśmy pewni, że świetnie się bawisz z cannabis i rozumiemy, że zioło może przynieść ulgę w wielu stresujących momentach.

Wszyscy palacze robią sobie przerwy w celu odbudowania tolerancji, a dłuższe przerwy od marihuany spowodują, że zacznie uderzać ona Cię tak mocno, jak przy pierwszym paleniu. Z takim nastawieniem już nie „rzucasz marihuany”, a po porodzie oraz zakończeniu karmienia piersią będziesz móc w pełni się nią delektować.

Przede wszystkim, jeśli nadal uważasz, że będziesz potrzebować marihuany w ciąży, zwłaszcza jeśli stosujesz medyczną marihuanę, po prostu porozmawiaj ze swoim lekarzem o idealnym planie leczenia. Dotyczy to również osób, które używają oleju CBD! Używaj tylko sprawdzonych, godnych zaufania produktów CBD i porozmawiaj z lekarzem przed przyjęciem substancji w czasie ciąży.

External Resources:
 1. Can marijuana use during and after pregnancy harm the baby? | National Institute on Drug Abuse (NIDA) https://www.drugabuse.gov
 2. How Marijuana Use During Pregnancy Could Harm a Developing Baby's Brain - Scientific American https://www.scientificamerican.com
 3. Cannabinoids Exacerbate Alcohol Teratogenesis by a CB1-Hedgehog Interaction | Scientific Reports https://www.nature.com
 4. The deleterious effects of cannabis during pregnancy on neonatal outcomes | The Medical Journal of Australia https://www.mja.com.au
 5. Cannabinoids Exacerbate Alcohol Teratogenesis by a CB1-Hedgehog Interaction | Scientific Reports https://www.nature.com
 6. Frontiers | Totality of the Evidence Suggests Prenatal Cannabis Exposure Does Not Lead to Cognitive Impairments: A Systematic and Critical Review | Psychology https://www.frontiersin.org
Oświadczenie:
Te treści służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Podane informacje pochodzą z badań zebranych ze źródeł zewnętrznych.

Masz 18 lat lub więcej?

Treści na RoyalQueenSeeds.com są odpowiednie jedynie dla osób dorosłych i są zarezerwowana dla osób pełnoletnich.

Upewnij się, że znasz prawo obowiązujące w swoim kraju.

Klikając WEJDŹ, potwierdzasz,
że masz ukończone
18 lat lub więcej.