By Steven Voser

Marihuana jest zdecydowanie najczęściej spożywaną nielegalną substancją na świecie, a blisko 150 mln ludzi każdego roku przyznaje, że regularnie jej używa.

Poparcie dla marihuany i jej legalizacji jest prawdopodobnie najwyższe od stu lat (lub przynajmniej od czasu wprowadzenia prohibicji w latach 30. XX wieku). Jednak pomimo rosnącej aprobaty, konopie pozostają do pewnego stopnia nielegalne w większości krajów świata.


Legalizacja vs dekryminalizacja: jaka jest różnica?

Wiele osób popełnia błąd i stosuje terminy „legalizacja” i „dekryminalizacja” zamiennie. Jednak te terminy mają inne definicje i ważne jest, aby zrozumieć te różnice, gdy mówimy o stanie prawnym marihuany.

Legalizacja
Legalizacja konopi obejmuje usunięcie ograniczeń prawnych dotyczących rośliny konopi i jej używania. Różne kraje mogą przyjmować różne podejścia do legalizacji marihuany. Niektóre mogą całkowicie zalegalizować uprawę, sprzedaż, przetwarzanie i używanie konopi indyjskich i ich pochodnych, podczas gdy inne mogą zalegalizować sprzedaż konopi i ich pochodnych tylko w celach medycznych lub zalegalizować tylko produkcję i sprzedaż kwiatów konopi, zakazując wytwarzania produktów z cannabis, takich jak ekstrakty i produkty spożywcze.
Dekryminalizacja
Dekryminalizacja konopi wiąże się z usunięciem sankcji karnych za jej używanie, uprawę, sprzedaż i posiadanie. Ponownie, różne rządy i kraje zdecydowały się na depenalizację marihuany w różnym stopniu; niektóre kraje jedynie zdekryminalizowały posiadanie niewielkich ilości konopi, uprawę ograniczonej liczby roślin lub konsumpcję konopi w miejscach prywatnych, podczas gdy inne przyjmują bardziej liberalne podejście.

Dlaczego marihuana jest nadal nielegalna? Jakie są przyczyny prohibicji?

Opinie na temat tej starożytnej rośliny i jej zastosowania (rekreacyjnego, medycznego lub innego rodzaju) zmieniają się, a niektóre kraje zaczęły odzwierciedlać te zmiany, aktualizując swoją politykę.

 • Poważne twierdzenia obu stron

Zwolennicy legalizacji często mają problem ze sformułowaniem przekonujących argumentów na poparcie swoich postulatów. Niestety, zwolennicy cannabis czasem przedstawiają tę roślinę jako cudowny lek, który leczy wszystkie choroby i jednocześnie wspiera kreatywność, otwartość i rozwój duchowy. Ważne jest, aby być uczciwym i realistycznym w kwestii tego, jakie efekty może wywoływać marihuana.

 • Uprzedzenia i rasizm

Konopie od lat kojarzone są z kontrkulturą; od zbuntowanych hipisów z lat 60. i 70. do leniwych, palących trawkę bohaterów filmów z pierwszej dekady XXI wieku – marihuanie brak poparcia ze strony osób stanowiących wzory do naśladowania.

Jeszcze zanim nadeszły lata 60., rasistowska i ksenofobiczna propaganda rządowa wiązała marihuanę z imigrantami i przestępcami. Filmy takie jak, między innymi, „Reefer Madness” (1936) dają tego wyraźne przykłady, podobnie jak historia samego słowa „marihuana”. Rzeczywiście, marihuana jako termin ma rasistowskie korzenie, a wszystko ze względu na uwłaczające kampanie polityczne, których celem było wywołanie strachu i ksenofobii w Stanach Zjednoczonych.

 • Zakazy dotyczące medycznej marihuany

Przeprowadzono pewne badania na temat terapeutycznego potencjału konopi, zawartych w niej związków i jej pochodnych, jednak to z pewnością nie wystarczy. Wciąż jest dużo niewiadomych i brakuje informacji o tej roślinie oraz o tym, jak dokładnie na nas wpływa.

Ten brak zrozumienia rodzi połączenie sceptycyzmu, wątpliwości i strachu, ponieważ zwolennicy medycznej marihuany boją się wysuwać jakiekolwiek poważne twierdzenia na temat pozytywnych interakcji rośliny z ciałem. W rzeczywistości, chociaż istnieją dowody sugerujące, że marihuana jest stosunkowo bezpieczną, nietoksyczną substancją o dość niskim potencjale uzależniającym, nie wiemy nic na pewno.

 • Utrzymanie statusu quo

Zakaz stosowania i uprawiania marihuany istnieje dopiero od około dziewięćdziesięciu lat, ale wydaje się, że był to wystarczająco długi okres, aby wielu z nas, zwłaszcza polityków, po prostu zaakceptowało obecny status quo. Ponadto utrzymanie nielegalności marihuany jest w interesie niektórych osób.

Poniżej przedstawiamy dziesięć argumentów przemawiających za legalizacją cannabis.

Dlaczego marihuana jest nadal nielegalna? Jakie są przyczyny prohibicji?

1. Zakaz wpłynął negatywnie na nasze rozumienie konopi indyjskich

Kiedy przejrzysz najstarsze teksty medyczne na świecie, znajdziesz niezliczone wzmianki o marihuanie.

Analiza starych tekstów pomaga nam zrozumieć, jak popularne było stosowanie konopi w przeszłości i zwraca uwagę na to, jak nasi przodkowie wykorzystywali i rozumieli tę starożytną roślinę. Nasuwa się również pytanie: „Jak wyglądałaby nasza wiedza na temat konopi indyjskich, gdybyśmy mogli je swobodnie badać przez ostatnie 100 lat?”.

Jednym z najbardziej szkodliwych skutków zakazów dotyczących konopi są konsekwencje prawne badań nad nimi, nad ich złożonymi mechanizmami działania oraz związkami, które się w nich znajdują. Zakaz bezpośrednio przyczynił się do naszego obecnego braku zrozumienia interakcji marihuany z ludzkim ciałem. Pokonanie tej przeszkody pozwoliłoby nam zainwestować w kompleksowe badania, aby ujawnić zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z tą rośliną.

2. Legalizacja oznacza, że możemy lepiej regulować konopie indyjskie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieją całkiem solidne dowody sugerujące, że marihuana jest stosunkowo bezpieczną substancją. Ale prawda jest taka, że przy tak wielu brakach w informacjach dotyczących marihuany, zawartych w niej związkach i sposobie, w jaki oddziałują na organizm, nie można z całą pewnością stwierdzić, czy naprawdę jest ona bezpieczna.

Fakt, że większość marihuany, która jest obecnie sprzedawana i używana na całym świecie, jest uprawiana i przetwarzana nielegalnie wcale nie ułatwia tego zadania. Legalizacja oferuje jednak rozwianie istniejących obaw i wątpliwości oraz znalezienie odpowiedzi na pytania, które mamy na temat tego, czy roślina jest bezpieczna.

Legalizacja marihuany pozwoliłaby nam zmienić nielegalny rynek w przejrzysty i otwarty, w którym można odpowiednio regulować produkcję i sprzedaż i pociągać producentów do odpowiedzialności. W ten sposób bezpieczeństwo, zdrowie ludzi i przejrzystość mogłyby być na pierwszym miejscu. Prawda jest taka, że ludzie używają konopi, mimo że jest to nielegalne. Legalizacja i regulacja marihuany pozwoliłaby nam zapewnić, że każda osoba, która zdecyduje się na używanie cannabis, będzie robić to w sposób odpowiedzialny.

Legalizacja oznacza, że możemy lepiej regulować konopie indyjskie

3. Legalizacja marihuany jest korzystna dla gospodarki

W ciągu ostatnich dziesięciu lat marihuana stała się jednym z najlepiej sprzedających się produktów rolnych w USA. Każdego roku legalne rynki Kalifornii, Kolorado, Alaski, Nevady i innych stanów gromadzą miliardy dolarów i zapewniają tysiące miejsc pracy, a później przynoszą dochody w postaci podatków dla całego stanu oraz społeczności.

W 2020 roku, który przyniósł ogromne wyzwania finansowe dla prawie każdego sektora gospodarki na świecie, przemysł konopi indyjskich rozkwitł. Na przykład w Stanach Zjednoczonych sprzedaż legalnej marihuany w 2020 roku wzrosła o 67%, a wartość tego sektora osiągnęła rekordowy poziom 61 mld USD.

Powstało wiele różnych produktów, z których nie wszystkie są oparte na THC, co pokazuje wszechstronność wyrobów pochodzących z cannabis.

4. Legalizacja jest realną odpowiedzią na nieudaną wojnę z narkotykami

Dowody pokazują, że zdecydowana większość osób ukaranych z powodu prohibicji cannabis nie jest przestępcami. Te osoby to po prostu użytkownicy konopi. Na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 92% aresztowań związanych z konopiami indyjskimi dotyczy posiadania[1] niewielkich ilości marihuany, a tylko 8% ich sprzedaży lub produkcji.

Statystyki pokazują, że na świecie jest po prostu zbyt wielu konsumentów konopi indyjskich, aby organy ścigania mogły konsekwentnie egzekwować zakazy. Próba wyegzekwowania prawa wobec tak szeroko stosowanej i akceptowanej substancji jest nie tylko nierealna, ale także marnuje zasoby organów ścigania i powoduje niepotrzebne, niesprawiedliwe cierpienie.

Tymczasem na legalnych rynkach konopi indyjskich badania pokazują, że legalizacja marihuany nie ma większego wpływu na wskaźniki przestępczości[2]. Może natomiast być skutecznym sposobem na wyeliminowanie (lub poważne zmniejszenie wielkości) czarnego rynku i sprawienie, że produkcja i sprzedaż cannabis mogą być odpowiednio regulowane. Wykazano również, że legalizacja zmniejsza liczbę aresztowań związanych z marihuaną, uwalniając ogromne ilości zasobów i umożliwiając organom ścigania skupienie się na ważniejszych aspektach ich pracy.

Legalizacja jest realną odpowiedzią na nieudaną wojnę z narkotykami

5. Marihuana jest bezpieczniejsza niż alkohol i tytoń

Mimo że należy podejść do tej kwestii ostrożnie, marihuana nie jest tak niebezpieczna, jak Ci się wydaje. W porównaniu z alkoholem lub tytoniem, które są legalne i dostępne wszędzie (a nawet zostały uregulowane przez urzędy rejestracji żywności i narkotyków takie jak amerykańska FDA), zagrożenia zdrowotne wynikające z używania konopi indyjskich, nawet regularnie, są mniej niepokojące.

Badania pokazują, że alkohol jest odpowiedzialny za śmierć ponad 85 000 osób rocznie w obu Amerykach[3]. Tymczasem palenie tytoniu jest odpowiedzialne za **blisko 500 000 zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych[4]. Z drugiej strony, konopie indyjskie używane samodzielnie nie spowodowały nigdy żadnej śmierci, a eksperci z całego świata zgodnie twierdzą, że marihuana nie jest toksyczna ani śmiertelna[5].

Nie oznacza to jednak, że edukacja i odpowiedzialne użytkowanie nie są konieczne.

6. Legalizacja położyłaby kres uprzedzeniom i stygmatom otaczającym konopie

Jak widzieliśmy wcześniej, zakaz marihuany jest napędzany stronniczymi założeniami i staromodnymi uprzedzeniami dotyczącymi ludzi, którzy ich używają. I chociaż położenie kresu tym uprzedzeniom (zbudowanym przez ostatnie 90 lat) nie będzie łatwe, legalizacja pomogłaby w rozpoczęciu tych działań.

Już widzimy, jak negatywne piętno otaczające marihuanę jest powoli dekonstruowane na kilku legalnych rynkach na całym świecie. A ponieważ coraz więcej ludzi przyznaje się do stosowania konopi, normalizuje to ich używanie i pomaga również budować silniejsze, nowoczesne i wolne społeczeństwo, które nie jest naznaczone starymi stereotypami i uprzedzeniami.

Legalizacja położyłaby kres uprzedzeniom i stygmatom otaczającym konopie

7. Większość ludzi opowiada się za legalizacją

Chociaż stosunek ludzi do konopi indyjskich oczywiście różni się w poszczególnych krajach, badania opinii publicznej pokazują, że (przynajmniej w wielu krajach zachodnich) większość wyborców popiera legalizację.

Na przykład, statystyki z Pew Research Center pokazują, że ponad 90% amerykańskich wyborców do pewnego stopnia popiera legalizację marihuany[6] (czy to do użytku medycznego, czy rekreacyjnego). Około 70% wyborców w Holandii również popiera legalizację, podobnie jak większość ludzi w Australii, Anglii, Hiszpanii i wielu innych krajach. W każdej przyzwoitej demokracji spodziewalibyśmy się, że zmiany legislacyjne będą odzwierciedlać te sondaże. Zakazy dotyczące marihuany, które nadal istnieją w większości tych krajów, sugerują jednak, że demokracja nie ma zastosowania przy legalizacji marihuany.

8. Legalizacja marihuany nie zachęca młodych ludzi do jej palenia

Krytycy często twierdzą, że legalizacja marihuany zachęci młodych ludzi do jej spróbowania. Jest to niepokojące, ponieważ niektóre badania[7] sugerują, że używanie konopi indyjskich w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania może uszkodzić rozwijający się mózg młodej osoby.

Jednak obawa, że więcej młodych ludzi będzie konsumować marihuanę, jeśli stanie się legalna, jest chybiona. Dane z kilku obecnych legalnych rynków na świecie pokazują, że legalizacja nie zachęca młodych ludzi do jej spróbowania. W rzeczywistości, w Kolorado liczba młodych ludzi używających marihuany spadła od czasu legalizacji.

Legalizacja marihuany nie zachęca młodych ludzi do jej palenia

9. Zakaz nie działa – mamy na to dowody!

Jest oczywiste, że wojna z narkotykami nie przyniosła skutków i nie zmniejszyła szkód i nielegalnego handlu. Statystyki pokazują, że silniejsze restrykcje zastosowane przez rządy w wyniku wojny z narkotykami tylko spychają handel narkotykami głębiej do czeluści podziemia.

Zakazy po prostu nie działają. Widzieliśmy to w przeszłości w przypadku alkoholu i znowu widzimy to w przypadku marihuany.

Sprawienie, że dana substancja jest nielegalna nie powstrzymuje ludzi przed jej spożywaniem. A poza tym zakaz nie pomaga zminimalizować przestępczości; zamiast tego marnuje tonę zasobów organów ścigania i przede wszystkim karze konsumentów narkotyków, zwłaszcza osoby o innym kolorze skóry niż biały, niekoniecznie zaangażowane w przestępczość zorganizowaną.

10. Rządy nie powinny decydować o tym, co osoby dorosłe decydują się stosować

Jeśli przyjmiemy dowody na to, że marihuana jest znacznie bezpieczniejsza niż tytoń i alkohol (które możemy legalnie kupić w ogromnych ilościach prawie wszędzie), staje się oczywiste, że zakazy dotyczące cannabis są nie tylko obłudą, ale także rażącymi naruszeniami naszej indywidualnej wolności wyboru.

Zakaz stosowania i uprawy marihuany i egzekwowanie go do tego stopnia, że ludzie zostają aresztowani oraz karani za jej posiadanie jest absurdalny.

Wiele dziesięcioleci zakazów pokazało to wszystko bardzo jasno, ale ostatnie 10 lat postępu ukazuje wiele obiecujących zmian w przyszłości. Miejmy nadzieję, że wkrótce marihuana będzie legalna na całym świecie!

External Resources:
 1. 40% of U.S. drug arrests in 2018 were for marijuana offenses | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 2. The Cannabis Effect on Crime https://www.tandfonline.com
 3. Alcohol consumption is the sole cause of 85,000 deaths annually in the Americas, PAHO/WHO study finds - PAHO/WHO | Pan American Health Organization https://www.paho.org
 4. Fast Facts | Fact Sheets | Smoking & Tobacco Use | CDC https://www.cdc.gov
 5. Can marijuana kill you? https://www.medicalnewstoday.com
 6. Overwhelming support for legal recreational or medical marijuana in U.S. | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 7. News Feature: Cannabis and the adolescent brain | PNAS https://www.pnas.org
Oświadczenie:
Te treści służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Podane informacje pochodzą z badań zebranych ze źródeł zewnętrznych.

Masz 18 lat lub więcej?

Treści na RoyalQueenSeeds.com są odpowiednie jedynie dla osób dorosłych i są zarezerwowana dla osób pełnoletnich.

Upewnij się, że znasz prawo obowiązujące w swoim kraju.

Klikając WEJDŹ, potwierdzasz,
że masz ukończone
18 lat lub więcej.